Caucho

DRAKA CABLES INDUSTRIAL S.A. – Sta. Perpetua de la Mogoda
PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS S.L. – Barcelona.
FRISAL. – Badalona.
ROSICH Y PUIGDENGOLAS, S.A. – Prat de Llobregat.
ANGEL FERNANDEZ-AFO. – Badalona.
HISCASA. – Parets del Valles.
RICARDO PREHN, S.A. – Sant Boi de Llobregat.